top of page
COAPE-logo.png

Czym jest Stowarzyszenie Behawiorystów i Trenerów COAPE? 

 

CABPT (COAPE Association of Pet Behaviourists and Trainers) Stowarzyszenie Behawiorystów i 

Trenerów  Zwierząt  Towarzyszących  COAPE  zostało  utworzone  przez  COAPE  w  2005.  Jest 

profesjonalną  organizacją  reprezentującą  wykwalifikowanych  behawiorystów  zwierzęcych  – 

specjalistów terapii zaburzeń zachowania zwierząt. Powstało w odpowiedzi na zapotrzebowanie 

lekarzy  weterynarii  jak  również  właścicieli  zwierząt.  CABPT  jest  obecnie  dużym 

międzynarodowym  stowarzyszeniem  doświadczonych  i  wykwalifikowanych  praktykujących 

behawiorystów zwierzęcych, oferujących pomoc w terapii behawioralnej psów, kotów, ptaków, 

królików, koni i innych zwierząt realizowanej z polecenia lekarzy weterynarii. 

 

W jaki sposób członkowie CABP mogą pomóc? 

 

Członkowie CABPT oferują wszystkim lekarzom weterynarii profesjonalne usługi mające na celu 

pomoc w ocenie i terapii emocjonalnych i behawioralnych problemów zwierząt towarzyszących. 

 

Członkowie CABPT są posiadaczami dyplomu COAPE, a wielu z nich posiada stosowne tytuły i 

podyplomowe kwalifikacje z zakresu weterynarii, etologii, biologii, psychologii itp. 

 

Członkowie  CABPT  cały  czas  uaktualniają  swoją  wiedzę  związaną  z  badaniami  i  praktyką 

dotyczącą  terapii  behawioralnej  zwierząt  towarzyszących  dzięki  regularnym  kursom  i 

warsztatom  rozwoju  zawodowego.  Stowarzyszenie  zapewnia  swoim  członkom  także  ciągłe 

wsparcie,  kształcenie  i  materiały.  Strona  internetowa  Stowarzyszenia 

www.behawioryscicoape.pl  (angielskojęzyczna  strona  www.capbt.org)    pozwala  członkom  na 

wymianę doświadczeń i dyskusje na temat przypadków oraz korzystanie z biblioteki artykułów 

i publikacji. Zapewnia również wsparcie początkującym dyplomantom. Członkowie CABPT ściśle 

stosują się do zasad kodeksu etycznego i reguł postępowania COAPE. 

 

Filozofia COAPE wobec problemów behawioralnych zwierząt 

towarzyszących. 

 

COAPE  jest  największą  na  wyspach  brytyjskich  organizacją  kształcącą  behawiorystów 

zwierzęcych.  Oferuje  także  szeroką  gamę  kursów  dla  behawiorystów,  trenerów,  lekarzy 

weterynarii,  profesjonalnych  opiekunów  zwierząt  oraz  właścicieli  psów  i  kotów.  Bliższe 

informacje o COAPE na stronie www.coape.org 

 

Głównym elementem zasad COAPE i podejścia do problemów behawioralnych jest założenie, że 

konsultacja  przypadków  przez  członków  CABP  odbywa  się  jedynie  z  polecenia  lekarzy 

weterynarii, dzięki czemu jakiekolwiek problemy medyczne mogą być najpierw zdiagnozowane 

i wyleczone. Przypadki behawioralne dotyczą więc zwykle klinicznie zdrowych zwierząt.  

 

Problemy  behawioralne  są  traktowane  w  kompleksowy  i  indywidualny  sposób,  nie  są 

postrzegane  jako  rodzaj  „choroby”  która  wymaga  „diagnozy”,  jako,  że  takie  podejście 

niezmiennie  prowadzi  do  zestandaryzowanego,  a  przez  co  mniej  efektywnego,  podejścia  do 

leczenia. 

  

 

Stosując  opracowany  przez  COAPE  model  oceny  zachowania  i  monitorowania  terapii 

zachowania  EMRA  najpierw  ocenia  się  stan  emocjonalny  zwierzęcia  w  czasie  prezentowania 

problemowego  zachowania,  jego  samopoczucie  emocjonalne  (nastrój)  na  codzień  oraz 

identyfikuje  się  wszelkie  czynniki  zewnętrzne  i  wewnętrzne,  wzmacniające  i  utrwalające 

zachowanie. 

Na podstawie takiej oceny zachowania wdrażany jest  praktyczny plan terapii, który pomaga 

zwierzęciu  nauczyć  się  nowych  i pożądanych  zachowań,  a  właściciele  uczą  się  wzmacniać  i 

utrzymywać  je  w  przyszłości.  Eliminuje  się  także  czynniki  wzmacniające  dotychczasowe, 

problemowe zachowanie, jeśli to konieczne we współpracy z lekarzem weterynarii. 

 

Dyrektorzy COAPE 

Peter  Neville  DHc  BSc(Hons),  Val  Strong  MSc,  Robert  Falconer-Taylor  BVetMed  DipCABT 

MRCVS 

 

 

Dyplom Behawiorysty COAPE 

 

Dyplom  COAPE,  którym  legitymują  się  członkowie  Stowarzyszenia,  jest  oceniany  i 

certyfikowany  przez  National  Open  College  Network  (www.nocn.org,uk)  największą  brytyjską 

sieć wydającą akredytacje w nauczaniu dorosłych. Wszystkie kursy COAPE akredytowane przez 

NOCN są na poziomie Award, Certificate lub Diploma i COAPE Diploma jest oceniony na 13+. 

Jest  to  najwyższy  poziom  oferowany  przez  NOCN  i  zapewnia  właściwe  akademickie  i 

praktyczne wprowadzenie do przedmiotu terapii behawioralnej zwierząt domowych. 

bottom of page